มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย และทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจน

มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย และทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจน