ปรับปรุงโรงอาหารและโรงพลศึกษา โรงเรียนบ้านหนองไขว่ จังหวัดเพชรบูรณ์

Category: News&Event Written by Super User

ปรับปรุงโรงอาหารและโรงพลศึกษา โรงเรียนบ้านหนองไขว่ จังหวัดเพชรบูรณ์

ก่อนการปรับปรุงหลังการปรับปรุง