โครงการชมภาพยนตร์การกุศล “The Living Water : น้ำแห่งชีวิต” (ร่วมกับมูลนิธิศุภนิมิต นำรายได้ไปปรับปรุงระบบน้ำดื่มน้ำใช้ในหอพักนักเรียนที่อยู่ห่างไกล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่)

โครงการชมภาพยนตร์การกุศล “The Living Water : น้ำแห่งชีวิต” (ร่วมกับมูลนิธิศุภนิมิต นำรายได้ไปปรับปรุงระบบน้ำดื่มน้ำใช้ในหอพักนักเรียนที่อยู่ห่างไกล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่)