อบรมเรื่อง “ของขวัญที่รอคอย” นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 โรงเรียนวัดทุ่งครุ

อบรมเรื่อง “ของขวัญที่รอคอย” นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 โรงเรียนวัดทุ่งครุ