โครงการของขวัญที่รอคอย

แนวคิด
เพศสัมพันธ์ควรสงวนไว้สำหรับชีวิตครอบครัวเท่านั้น สิ่งที่ต้องปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนไม่ใช่เพียงการ “ป้องกัน” แต่ต้องให้ความสำคัญกับการ “การยับยั้งชั่งใจ” เป็นเรื่องหลัก

กลุ่มเป้าหมาย
เด็กนักเรียนระดับมัธยมศึกษา (อายุ 12-18 ปี)