โครงการครอบครัวทรงพลัง (Powerful Family)

แนวคิด
ครอบครัวคือหน่วยของสังคมที่เล็กที่สุด แต่สร้างผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงได้มากที่สุด เป็นรากฐานที่สำคัญที่สุดของความสำเร็จและ ความยั่งยืนของสังคมที่มีคุณภาพ การสร้างครอบครัวที่เข้มแข็งต้องดำเนินการอย่างน้อย 3 ช่วง คือ ช่วง “ก่อนแต่งงาน” ช่วง “ปรับตัว” และช่วง “เริ่มมีลูก”

กลุ่มเป้าหมาย
คู่รักที่กำลังวางแผนแต่งงาน สามีภรรยาที่เพิ่งเริ่มครอบครัวในช่วงปีแรก และสามีภรรยาที่เริ่มมีลูกคนแรก